Wizyt: 184059
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim
Znaleziono wiadomości: 6

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze.
Kontrola przeprowadzona przez pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze w dniach od 10.10.2012r. do 26.10.2012r.. Zakres kontroli - prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, za 2009 rok. Protokół pokontrolny znajduje się w dokumentacji szkoły.
[drukuj]

Autor: Administrator @ 14/11/2012 12:50
Opublikował: Administrator @ 14/11/2012 13:13
Ostatnia zmiana: Administrator @ 14/11/2012 13:13
Tekst wyświetlony: 0 razy.

Kontrola Lubuskiego Kuratora Oświaty
Kontrola Lubuskiego Kuratora Oświaty przeprowadzona w dniu 16.01.2012 r. Kontrola dotyczyła prawidłowości nadzorowania przez dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej spełniania przez dzieci 5 i 6 letnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Protokół pokontrolny znajduje się w dokumentacji szkoły. [drukuj]

Autor: Administrator @ 18/01/2012 13:38
Opublikował: Administrator @ 27/01/2012 12:10
Ostatnia zmiana: Administrator @ 27/01/2012 12:10
Tekst wyświetlony: 0 razy.

Kontrola Wydziału Audytu Zewnętrznego, Kontroli i Analiz UM Gorzowa Wlkp.
Kontrola z Wydziału Audytu Zewnętrznego, Kontroli i Analiz UM Gorzowa Wlkp. w dniach od 24.11.2011 r. do 29.12.2011 r. Celem była kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i gospodarowania majątkiem od 01.07.2008r. do 30.06.2011r.. Protokół pokontrolny znajduje się w dokumentacji szkoły. [drukuj]

Autor: Administrator @ 18/01/2012 13:26
Opublikował: Administrator @ 14/11/2012 14:15
Ostatnia zmiana: Administrator @ 14/11/2012 14:16
Tekst wyświetlony: 0 razy.

Kontrola Lubuskiego Kuratora Oświaty
Kontrola Lubuskiego Kuratora Oświaty przeprowadzona w dniu 8.10.2010 r. Kontrola dotyczyła prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego. Protokół pokontrolny znajduje się w dokumentacji szkoły. [drukuj]

Autor: Administrator @ 17/02/2011 11:20
Opublikował: Administrator @ 14/11/2012 14:17
Ostatnia zmiana: Administrator @ 14/11/2012 14:17
Tekst wyświetlony: 0 razy.

Wizytacja Lubuskiego Kuratora Oświaty
Wizytacja Lubuskiego Kuratora Oświaty w dniach od 25.03.2009 r. do 1.04.2009 r. Celem wizytacji było stwierdzenie "czy szkoła funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa" oraz ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Protokół pokontrolny znajduje się w dokumentacji szkoły [drukuj]

Autor: Administrator @ 17/02/2011 11:11
Opublikował: Administrator @ 14/11/2012 14:18
Ostatnia zmiana: Administrator @ 14/11/2012 14:18
Tekst wyświetlony: 0 razy.

Kontrola Wydziału Audytu Zewnętrznego, Kontroli i Analiz UM Gorzowa Wlkp.
Kontrola z Wydziału Audytu Zewnętrznego, Kontroli i Analiz UM Gorzowa Wlkp. w dniach od 3.09.2008 r. do 07.10.2008 r. Celem była kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i gospodarowania majątkiem w latach 2005 - 2008. Protokół pokontrolny znajduje się w dokumentacji szkoły. [drukuj]

Autor: Administrator @ 16/02/2011 13:08
Opublikował: Administrator @ 14/11/2012 14:17
Ostatnia zmiana: Administrator @ 14/11/2012 14:17
Tekst wyświetlony: 0 razy.